Corvinus Nyelvvizsga FELÉPÍTÉSE

Corvinus (BCE) OECONOM gazdasági nyelvvizsga felépítése

Vizsgaszintek, vizsgafeladatok Maximális pontszám Minimális pontszám
KÖZÉPFOK (B2)
Szóbeli vizsga 100 60 (60%)
Hallott szöveg értése (30 perc) 20 8 (40%)
vizsgabizottság előtti vizsga (20 perc) 65 (beszédkészség)
15 (közvetítőkészség)
26 (40%)
6 (40%)
Írásbeli vizsga (180 perc) 100 60 (60%)
Írott szöveg létrehozása célnyelven (160 +/- 10 szó, egy és kétnyelvű nyomtatott szótár használható) 40 16 (40%)
olvasott szöveg értése 30 12 (40%)
nyelvismereti  teszt 30 nincs minimális pontszám

A szóbeli és írásbeli részvizsga teljesítményminimumának (60%) együttes elérése mindhárom szinten komplex nyelvvizsga bizonyítvány kiadását jelenti. Sikeres az írásbeli, vagy a szóbeli részvizsga, ha az elérhető összpontszám 60%-át, eléri, vagy meghaladja a kapott pont és a szóbeli, ill. írásbeli részvizsgán belül minden vizsgarészben, vagy mért készségben (pl. olvasott szöveg értése, vagy szaknyelvi szókincs) minimum 40 %-os teljesítményt ér el a vizsgázó (kivéve nyelvismereti teszt).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>